Parlament Europejski zagłosował za energetyką obywatelską Powrót

Jak czytamy we wstępie raportu pt.Delivering a New Deal for Energy Consumers, koncepcja unii energetycznej zakłada kluczowy udział obywateli, którzy stają się głównymi beneficjentami transformacji energetycznej, korzystają z nowych technologii, dzięki którym możliwe staje się ograniczenie rachunków, a także „aktywnie uczestniczą w rynku, na którym chronieni są wrażliwi odbiorcy”.

W swoim raporcie Komisja Europejska wskazuje, że skorzystanie z transformacji energetycznej uniemożliwia odbiorcom m.in. brak odpowiednich informacji o kosztach energii i sposobach ich redukcji, brak przejrzystości w ofertach firm energetycznych, wzrost dodatkowych opłat na rachunkach, brak konkurencji, brak korzyści za aktywne uczestnictwo w rynku czy utrudnianie odbiorcom końcowym rozwoju własnych źródeł energii i autokonsumpcji.

Aby umożliwić obywatelom Unii Europejskiej stanie się beneficjentami transformacji, która ma miejsce w sektorze energetycznym, Komisja Europejska zaproponowała w raporcie pt. Delivering a New Deal for Energy Consumers realizację strategii opartej na trzech filarach: 1) lepszej informacji mającej na celu redukowanie kosztów energii, 2) stworzeniu konsumentom możliwości udziału w rynku energii, 3) utrzymaniu pełnej ochrony odbiorców.

Komisja Europejska postuluje m. in. wdrożenie mechanizmów elastycznego popytu (demand response) m.in. poprzez wprowadzenie elastycznej taryfy za energię, która skłaniałaby do oszczędzania energii w okresach szczytowego zapotrzebowania. W swoim raporcie KE postuluje też redukowanie rachunków za energię m.in. poprzez własną produkcję energii.

– Kombinacja zdecentralizowanej generacji i magazynowania, wraz z elastycznością po stronie popytu, może umożliwić konsumentom stanie się dostawcami i zarządcami własnej energii, stanie się producentami i konsumentami, a także zmniejszanie rachunków za energię. (…) Jeśli konsumenci produkują własną energię z lokalnych systemów OZE, konsumują mniej energii z sieci. Wpłynie to na sposób kalkulowania taryf za energię. Sieciowe taryfy powinny być zaprojektowane tak, aby w sposób efektywny kosztowo i sprawiedliwy wspierały efektywność energetyczną i cele OZE, i były proste i transparentne dla konsumentów– czytamy w konkluzjach raportu.

Przyjęcie raportu KE to element prac Parlamentu Europejskiego nad założeniami unii energetycznej. 

Raport pt. Delivering a New Deal for Energy Consumers (link). 

źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/21871/parlament-europejski-zaglosowal-za-energetyka-obywatelska