Czy huraganowe wiatry powodują maksymalizację produkcji energii z elektrowni wiatrowych? Powrót

Huraganowe wiatry nie przyczyniają się do wzrostu produkcji energii z elektrowni wiatrowych. Przy bardzo dużych prędkościach wiatru turbiny są bowiem wyłączane ze względów bezpieczeństwa.

Każdy typ siłowni wiatrowej ma zdefiniowaną tzw. krzywą mocy, czyli zależność, która informuje, jaka ilość energii zostanie wyprodukowana przez siłownię przy określonej prędkości wiatru. Zakres prędkości wiatru, przy których turbina jest wprawiona w ruch, produkując jednocześnie energię elektryczną, to dla urządzeń dużej mocy zazwyczaj od 3 [m/s] do 25 [m/s]. Przy prędkościach wiatru poniżej 3 [m/s] siłownia nie pracuje, zaś przy prędkościach powyżej 25 [m/s] turbina jest zatrzymywana.

Każda krzywa mocy ma również zadaną optymalną prędkość wiatru (ok. 12-14m/s, przy której produkuje maksymalna ilość energii, i nawet wzrost prędkości wiatru nie powoduje wzrostu produkcji. Tak więc o wiele korzystniejsze dla energetyki wiatrowej są silne i stałe wiatry, aniżeli burzliwie zmieniające się warunki wiatrowe.