Czy najnowsza nowelizacja Ustawy o OZE zagraża naszym zyskom? Powrót


Przygotowywana nowelizacja Ustawy jest w naszej ocenie krzywdząca dla inwestorów ale także dla wszystkich ludzi związanych zawodowo branżą. Z pewnością jej wejście, w planowanej formie, utrudni nam utrzymanie wysokiego tempa realizacji prac, poprzez jeszcze większe skomplikowanie procedur.

Z drugiej strony, jak Państwo wiecie, przeszliśmy już wiele takich trudności czy nieoczekiwanych zmian i potrafiliśmy się dostosować.
Także w tym przypadku wykonujemy działania zabezpieczające, dlatego w naszej ocenie nie ma zagrożenia bezpośredniego dla naszych projektów. Mamy złożone dokumenty do Pozwoleń Na Budowę tak by nowe pomysły ustawodawcy nie zamknęły mam możliwości ich ukończenia.