Czy Polska ma wystarczające warunki wiatrowe? Powrót

Warunki wiatrowe panujące w Polsce są zbliżone do tych występujących na terenie Niemiec, a więc kraju, który jest liderem w zakresie wykorzystania energetyki wiatrowej. Mamy więc bardzo dobre warunki wietrzności- jedne z najlepszych na świecie patrząc na tereny stosunkowo gęsto zaludnione.

Wyniki i analizy dostępnych danych pomiarowych wskazują, iż korzystne warunki wiatrowe panują na powierzchni prawie 2/3 terytorium Polski. Jest to nie tylko pas nadmorski, ale również województwo warmińsko – mazurskie, podkarpackie czy podlaskie.

 Należy jednak pamiętać, iż by móc jednoznacznie ocenić atrakcyjność wybranej lokalizacji pod kątem zasobów wiatru obligatoryjne jest przeprowadzenie pomiarów wiatru na terenie, na którym planowana jest budowa farmy wiatrowej.