Ile energii produkować może jedna elektrownia wiatrowa? Powrót

Ilość energii, jaką może wyprodukować elektrownia wiatrowa zależy od typu i mocy zastosowanej turbiny oraz od warunków wiatrowych panujących na terenie lokalizacji.

Polska jest krajem o zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Wynikiem tego są różne warunki wietrzności w poszczególnych częściach kraju, od których uzależniona jest produkcja energii z elektrowni wiatrowych. Przyjmuje się, że na terenie Polski opłacalna, a zarazem osiągalna, efektywność pracy elektrowni wiatrowych kształtuje się w granicach od 25% do 40%.

Dla przykładu turbina o mocy 2MW produkować będzie około 4,4 GWh/rok dla 25% efektywności i 7 GWh/rok dla 40% efektywności pracy.