Jak wytwarzana jest energia elektryczna z wiatru? Powrót

Specjalna konstrukcja łopat powoduje, że masa powietrza przepływająca przez obszar śmigła wprawia śmigło w ruch obrotowy. Ilość obrotów śmigła uzależniona jest od prędkości wiatru oraz od wielkości turbiny.

W przypadku największych turbin, mamy do czynienia z ilością obrotów na poziomie od 9 – 20 obr/min. Wał śmigła sprzężony jest z przekładnią, która zwielokrotnia ilość obrotów. Z drugiej strony przekładni, również za pośrednictwem wału, sprzężony jest generator, który generuje energię elektryczną. Energia wyprodukowana przez generator, po przetworzeniu przez układy automatyki, których zadaniem jest dostosowanie jakości energii do wymogów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, dostarczana jest do sieci przesyłowych.