Posiedzenie sejmowej komisji nt. nowelizacji ustawy o OZE [transmisja] Powrót

Na dzisiaj zaplanowano drugie posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, którego tematem jest skierowany do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Skierowany do Sejmu jako poselski, ale w praktyce przygotowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o OZE ma diametralnie zmienić zasady inwestowania w odnawialne źródła energii. Wiele rozwiązań pozostaje jednak problematycznych i nieprecyzyjnie sformułowanych, co pokazało pierwsze posiedzenie sejmowej komisji dotyczące tej ustawy. Mimo niejasnych i problematycznych kwestii rząd chce, aby procedowana w Sejmie nowelizacja ustawy o OZE została szybko przyjęta i weszła w życie już 1 lipca br.

Podczas pierwszego posiedzenia sejmowa komisja zdominowana przez posłów PiS nie zgodziła się m.in. na powołanie specjalnej podkomisji czy przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie ustawy o OZE, czego chcieli posłowie opozycji wskazujący, że przygotowaniu nowelizacji nie towarzyszyły konsultacje społeczne.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa posłowie PiS zgłosili do nowelizacji ustawy o OZE 53 poprawki, którymi teraz muszą zająć się posłowie, zanim projekt trafi do drugiego czytania.

Więcej na temat najważniejszych poprawek do nowelizacji ustawy o OZE w artykule: Spółdzielnie energetyczne, klastry, zmiany dla prosumentów. Poprawki do ustawy o OZE

Procedowanie projektu nowelizacji ustawy o OZE zaplanowano w drugiej części dzisiejszego posiedzenia. Najpierw posłowie zajmą się rządowym projektem ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

źródło: http://gramwzielone.pl/trendy/21889/posiedzenie-sejmowej-komisji-nt-nowelizacji-ustawy-o-oze-transmisja