FUTURE W LICZBACH

Future - Największa polska spółdzielnia energetyczna

4 wiatraki
Wybudowane pod klucz
7,5 MW
Całkowita zainstalowana moc
>16.000 MW
Prognozowana produkcja roczna
>170
Liczba naszych inwestorów
>27.500.000 PLN
Kapitał zakładowy w całości opłacony gotówką
8
Portfel naszych projektów gotowych do realizacji
12.2015
Uruchomienie pierwszego wiatraka
06.2016
Uruchomienie kolejnych trzech wiatraków
0 PLN
Poziom kredytowania bankowego
100%
Udział środków własnych w budowie naszych wiatraków