Model pierwszej polskiej spółdzielni energetycznej

Ten innowacyjny na naszym rynku model jest przyszłością polskiej energetyki rozproszonej Grupa Kapitałowa Future jest firmą inwestycyjną, a zarazem doradczą, skupiającą się na zagadnieniach istotnych dla sektora energetyki wiatrowej, szczególnie energetyki rozproszonej. Skutecznie pomagamy rozwiązywać problemy na każdym etapie projektu, głównie na terenach rolniczych.

Grupa Kapitałowa Future na polskim rynku prywatnych inwestycji w turbiny wiatrowe konsekwentnie od lat buduje swoją pozycję. Siłą napędową tej koncepcji jest unikalne połączenie gruntownej wiedzy z branży finansowej z praktyczną wiedzą branży wiatrowej. 

Pomysł lokalnych spółdzielni energetycznych z powodzeniem realizowany jest w Niemczech, gdzie działa już ponad 700 tego typu podmiotów. Grupa Kapitałowa Future przeniosła na polski grunt tę sprawdzoną ideę. W naszych warunkach prawnych realizujemy ją w modelu spółek akcyjnych stworzonych do inwestowania prywatnego kapitału. 

Budujemy elektrownie wiatrowe i zaufanie do naszego modelu .

Założenia inwestycyjne
Grupa prywatnych inwestorów postanowiła ulokować swój kapitał w rozproszoną energetykę wiatrową. Do realizacji zamierzenia wybrali unikatowy Model Inwestycyjny oparty o aktywność wszystkich członków w ramach możliwości kapitałowych  i kompetencji.

Tak zrodziła się wizja pierwszej Polskiej Spółdzielni Energetycznej. 
Następnie powstał zarys procedur i sposobów postępowania. Stanowią one skuteczne połączenie takich elementów jak: niemieckie spółdzielnie dedykowane energetyce rozproszonej, europejskie fundusze inwestycyjne z branży elektrowni wodnych i lądowych (przykładem są angielskie fundusze w offshore) i najważniejsze zasady biznesowe, leżące u podstaw projektu Future. 

Zgodnie z nimi inwestorzy: 

 1. Inwestują i nadzorują wydatkowanie pieniędzy
 2.  rozwiązują pojawiające się problemy
 3.  wyłaniają organy wykonawcze 
 4.  dzielą się między sobą osiąganymi zyskami.

Nowy, dynamicznie rozwijający się spółdzielczy segment energetyki rozproszonej, stworzony przez założycieli Future, okazał się strzałem w dziesiątkę! Inwestorzy są skłonni inwestować w przedsięwzięcia, nad którymi mają kontrolę. Sukces takiego rozwiązania polega na tym, że projekt realizowany jest według ściśle określonych kryteriów. Inwestor wie, co go czeka – zna ścieżkę dochodzenia do swoich Pasywnych Dochodów.

Przyszłość stanowią małe grupy prywatnych inwestorów, łączących się po to, by realizować wspólnie celowe projekty energetyki rozproszonej dedykowane lokalnym społecznościom, rozwiązujące ich problemy z niedoborem wysokiej jakości prądu, czy przerwami w zasilaniu.

Siła spółdzielni energetycznych
Inwestorzy nie powierzają swojego kapitału pośrednikom, lecz sami dbają o swoją przyszłość. Kapitał każdego inwestora z osobna jest zbyt mały, żeby samodzielnie konkurować na zmonopolizowanym rynku energetycznym, a wiedza każdego 
z nich jest często powierzchowna. Wspólnie przedsiębiorcy tworzą jednak siłę, która umożliwia zrealizowanie marzeń o pasywnych dochodach. Dzięki temu skutecznie i bezpiecznie mogą inwestować w budowę nowoczesnych oraz technologicznie najbardziej zaawansowanych wiatraków. Inwestorzy pracują wspólnie nad rozwojem inicjatywy i przestrzegają zasady "nic o nas bez nas". 

Zastosowanie atrakcyjnego modelu Spółdzielni Energetycznych w obszarze energetyki rozproszonej,  daje perspektywę dobrych zysków oraz gwarantuje bezpieczeństwo 
prywatnym inwestorom.

 • Miejsce działania to obszary rolnicze o bardzo niskim stopniu zabudowy z dużymi niedoborami pełnowartościowego prądu w sieci energetycznej.
 • Budowane turbiny wiatrowe mają spełniać wymogi projektów handlowych opartych na minimalizacji kosztów oraz maksymalizacji zysków.
 • Przeprowadzenie wiarygodnej, minimum rocznej kampanii pomiarowej parametrów wietrzności.
 • Przeprowadzenie wiarygodnej, minimum rocznej kampanii pomiarowej warunków środowiskowych.
 • Przeprowadzenie wyboru optymalnego dla naszej lokalizacji modelu turbiny i wynegocjowanie warunków zakupu i serwisu.
 • Przeprowadzenie wyboru modelu finansowania zakupu turbiny.
 • Pracowanie biznesplanu wraz z potrzebną dokumentacją dla instytucji finansowych. 

Energetyka wiatrowa, patrząc okiem prywatnego inwestora, to tysiące problemów do rozwiązania, setki decyzji do podjęcia, olbrzymie ryzyko popełnienia czasami błahego błędu, który obciąży inwestycję na lata. 
Tymczasem my działamy tak, by na bieżąco zdobywać jak najszerszą wiedzę – praktyczną i teoretyczną.