Kompleksowa realizacja projektów

Future GreenTech sp zoo ( FGT ) jest Generalnym Wykonawcą dla wszystkich Turbin Wiatrowych Grupy Future.

Taki model prowadzenia inwestycji maksymalnie chroni interesy akcjonariuszy.

Budowa turbin wiatrowych to inwestycja długoterminowa wymagająca olbrzymiej praktycznej wiedzy branżowej.

FGT  zabezpiecza kompleksową realizację projektów korzystając z najlepszych i sprawdzonych na rynku wiatrowym podwykonawców. FGT ma do dyspozycji wyspecjalizowanych w procesach budowlanych prawników, negocjatorów, branżystów którzy opracowują i kontrolują szczegółowe umowy z podwykonawcami, negocjują warunki i ceny prac zleconych.

Wszelkie etapy muszą być ściśle monitorowane pod względem bezpieczeństwa, poprawności wykonywanych prac, ich zgodności z projektami i restrykcyjnymi normami. FGT prowadzi nadzór nad dokumentacją, pozostaje w bezpośrednim kontakcie z Urzędami Administracji Państwowej, Instytucjami Dozoru Budowlanego , dzierżawcami i wszystkimi podmiotami biorącymi udział w procesie budowlanym.

FGT zna doskonale specyfikę i możliwości Grupy Future i występuje w imieniu i na korzyść Akcjonariuszy.

FGT bierze pełną odpowiedzialność za elastyczne działanie tak by zmieniające się ciągle prawo i otoczenie biznesowe w jak najmniejszym stopniu wpłynęło na procesy inwestycyjne. Taka konstrukcja realizacji budów poprzez swoja wyspecjalizowaną jednostkę deweloperska była przysłowiowym „ strzałem w dziesiątkę ” i okazała się w praktyce olbrzymim sukcesem.

A Grupa Future realizuje w chwili obecnej projekty na różnym etapie o docelowej łącznej mocy około 30 MW i właśnie motorem tych działań jest własny wyspecjalizowany podmiot spełniający rolę Generalnego Wykonawcy.