Struktura własności future

Future A S.A.

Future A S.A. to Spółka Akcyjna. W skład jej struktury wchodzą Spółki Projektowe w formie Spółek z o.o.  które w całości są własnością Future A  S.A..   Spółki Projektowe realizują inwestycje w pojedyncze turbiny wiatrowe w zróżnicowanych lokalizacjach a ich podstawowym celem jest produkcja i sprzedaż  prądu.

Future A S.A. jest wyłączną własnością Akcjonariuszy.

Każdy Akcjonariusz poprzez nabycie Akcji w Emisji Prywatnej ma pełne prawo do wszystkich inwestycji prowadzonych przez Spółkę. Każda nabyta Akcja daje prawo do dywidendy wypłacanej ze wszystkich uruchomionych Turbin Wiatrowych. Akcjonariusze powołują spośród siebie Radę Nadzorczą i Zarząd, które to w ich imieniu realizują i nadzorują inwestycje wiatrowe. Pozostali Akcjonariusze w ramach kompetencji i możliwości wspierają działania powyższych organów

Spółka na dzień dzisiejszy jest własnością 126 Akcjonariuszy którzy zgromadzili kapitał w wysokości 18 964 700 zł. Wszelkie strategiczne decyzje podejmuje Właściciel, czyli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Decyzje te muszą być potwierdzone Aktem Notarialnym i podlegają zatwierdzeniu przez organ nadzorczy czyli Sąd Gospodarczy w Gliwicach.

Future B S.A.

Future B S.A. to również  Spółka Akcyjna. Powołana została przez kilku Akcjonariuszy Future A S.A. a ich celem było stworzenie platformy inwestycyjnej w którą mogliby reinwestować zyski uzyskiwane w tej spółce. 

W skład jej struktury wchodzą Spółki Projektowe w formie Spółek z o.o.,  które w całości są własnością Future B S.A. Spółki Projektowe realizują inwestycje w pojedyncze turbiny wiatrowe w zróżnicowanych lokalizacjach a ich podstawowym celem jest produkcja i sprzedaż  prądu.

Future B S.A. jest wyłączną własnością Akcjonariuszy.

Każdy Akcjonariusz poprzez nabycie Akcji w Emisji Prywatnej ma pełne prawo do wszystkich inwestycji prowadzonych przez Spółkę. Każda nabyta  Akcja daje prawo do dywidendy wypłacanej ze wszystkich uruchomionych Turbin Wiatrowych. Akcjonariusze powołują spośród siebie Radę Nadzorczą i Zarząd, które to  w ich imieniu realizują i nadzorują inwestycje wiatrowe. Pozostali Akcjonariusze w ramach kompetencji i możliwości wspierają działania powyższych organów

Spółka na dzień dzisiejszy jest własnością 77 Akcjonariuszy którzy zgromadzili kapitał w wysokości 9 857 000 zł. Wszelkie strategiczne decyzje podejmuje Właściciel, czyli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Decyzje te muszą być potwierdzone Aktem Notarialnym i podlegają zatwierdzeniu przez organ nadzorczy czyli Sąd Gospodarczy w Gliwicach.