Czy turbiny wiatrowe są hałaśliwe? Powrót

Elektrownia wiatrowa, jak każde urządzenia techniczne, emituje dźwięk. Prawidłowo zlokalizowane elektrownie wiatrowe, dzięki zastosowaniu wielu rozwiązań służących ekranowaniu emisji dźwięku, nie są hałaśliwe.

Praca elektrowni wiatrowych posadowionych w odległości kilkuset metrów od domostw i zabudowań gospodarskich nie jest w ogóle słyszalna, z uwagi na to, że dźwięk emitowany przez obracające się śmigła, jest pochłaniany przez otoczenie (szum wiatru w drzewach i roślinach, tzw. "hałas otoczenia"). Uzyskanie zgody na realizację inwestycji wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań w zakresie emisji hałasu. Każdy realizowany projekt musi spełniać normy w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji hałasu, określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Średnio przyjąć można, że w odległości 350m od pracującej turbiny odbieramy dźwięk o natężeniu 40dB.

 

Porównanie emisji hałasu generowanego przez różne urządzenia w dB

Ruch uliczny w miastach

80

Klimatyzacja

60

Hałaśliwa restauracja

70

Płaczące dziecko

115

Odkurzacz

70

Pralka

78