Jaki jest wpływ elektrowni wiatrowych na ptaki? Powrót

Kolizje ptaków z elektrowniami zdarzają się w sytuacji zlokalizowania elektrowni na trasie głównych przelotów ptaków lub w miejscu, gdzie znajdują się ważne dla nich żerowiska. Pewne zagrożenie występować może także w trakcie nocnych przelotów i w warunkach złej widoczności. 

Pamiętać należy jednak, że większość migracji ptaków odbywa się na wysokościach znacznie przekraczających 150m, czyli zdecydowanie ponad pracującymi elektrowniami wiatrowymi. Istotne jest, że wpływ energetyki wiatrowej na śmiertelność ptaków jest w porównaniu z innymi formami działalności ludzkiej niewielki.

 

Przyczyny śmierci ptaków na 10000 przypadków

Elektrownie wiatrowe

< 1

Wieże telekomunikacyjne

250

Pestycydy

700

Pojazdy

700

Linie wysokiego napięcia

880

Inne formy działalności człowieka

1000

Koty

1000

Budynki

5500

Śmiertelność ptaków w USA - zbiorcze wyniki

Pojazdy

60 -80 mln

Budynki//okna

98 - 980 mln

Linie energetyczne

do 174 mln

Wieże komunikacyjne

4 - 50 mln

Elektrownie wiatrowe

10 - 40 tys

 

Proces uzgadniania lokalizacji parków wiatrowych w Polsce wymaga sporządzenia prognozy oddziaływania inwestycji na środowisko (na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania) oraz raportu oddziaływania na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej (decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych) niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę.